Koncerty, vystúpenia SKLO
 
9.12.2018 (nedeľa) 17:00 Bratislava
 Koncert na Petržalských vianočných trhoch na Námestí republiky
15.12.2018 (sobota) 16:00 Turzovka
 Koncert vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
6.1.2019 (nedeľa) 15:00 Bratislava
 Vystúpenie v rámci Trojkráľového sprievodu ulicami Starého mesta, pódium na Hlavnom námestí
6.1.2019 (nedeľa) 18:00 Bratislava
 Novoročný benefičný koncert v kostole Navštívenia Panny Márie - Milosrdní bratia na nám. SNP