O nás ... SKLO

Vokálna skupina SKLO pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od polovice 80-tych rokov. Skupina počas svojej existencie absolvovala bohatú domácu i zahraničnú koncertnú i nahrávaciu činnost, zúčastnila sa na mnohých festivaloch, prehliadkach a sútažiach sakrálnej, folkovej i ľudovej hudby, aktívne participovala na viacerých komponovaných literárno-hudobných pásmach, hudobných programoch a rôznych iných projektoch. Autorsky aj interpretačne realizovala scénickú hudbu k filmom, rozprávkam, divadelným hrám, pásmam, a pod. Značná čast jej kmeňového repertoáru, ako i ďalšej tvorby je nahraná v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii, ako aj v iných, komerčných médiách.

Hudobný prejav skupiny je charakteristický prepracovaným viachlasným spevom a capella, s vlastným sporadickým inštrumentálnym doprovodom (gitara, lutna, historické dychové nástroje, rytmika), pričom nie zriedkavá je aj spolupráca s významnými inštrumentálnymi umelcami a telesami.

V repertoári, zameranom od starej (sakrálnej, svetskej) až po súčasnú vokálnu tvorbu, nielen z územia Slovenska, je možné nájsť: duchovné piesne,  renesančné piesne,  madrigaly,  ľudové piesne,  vianočné koledy a  černošské spirituály.

Skladby skupina interpretuje jednak z pôvodných zápisov, ako i vo vlastných úpravách a v úpravách známych hudobných skladateľov.

Súčasné obsadenie:
 
Eva Gregorová soprán
Slávka Horváthová alt
Viliam Solčány tenor, dychové nástroje
Ivan Schreiner tenor, gitara
Peter Koma barytón, rytmika
Radovan Tomeš bas