Realizované projekty, ponuka spolupráce SKLO

Skupina SKLO počas svojej dlhoročnej činnosti realizovala veľa rôznorodých projektov a na mnohých participovala najmä interpretačne, ale tiež autorsky. Širokospektrálnou skladbou svojho repertoáru si otvára cestu k usporiadavaniu pestrých samostatnych koncertov ako aj k účasti na hudobných či hudobno-dramatických podujatiach rôzneho zamerania. Odkaz na zoznam niektorých konkrétnych projektov sa nachádza nižšie. Významné miesto medzi nimi patrí projektu, ktorého výsledkom je CD album s vianočným obsahom. Viac sa možno dozvedieť pod samostatným odkazom.

Skúsenosti získané počas uplynulých rokov skupina SKLO zúročuje vo svojej ďalšej činnosti. Ponúkame spoluprácu pri realizácii koncertov, komponovaných programov, podujatí vážneho i zábavného charakteru, poriadaných v komorných priestoroch i vo veľkých sálach. Ponúkame účinkovanie v hudobných programoch ako aj oživenie a spestrenie podujatí iného zamerania. Samozrejmou je možnosť naštudovať nové skladby.
Realizované projekty
Vianočné CD