Realizované projekty, ponuka spolupráce SKLO

Skupina SKLO počas svojej dlhoročnej činnosti realizovala veľa rôznorodých projektov a na mnohých participovala najmä interpretačne, ale tiež autorsky. Širokospektrálnou skladbou svojho repertoáru si otvára cestu k usporiadavaniu pestrých samostatnych koncertov ako aj k účasti na hudobných či hudobno-dramatických podujatiach rôzneho zamerania. Odkaz na zoznam niektorých konkrétnych projektov sa nachádza nižšie. Významné miesto medzi nimi patrí projektu, ktorého výsledkom je CD album s vianočným obsahom. Viac sa možno dozvedieť pod samostatným odkazom.

Skúsenosti získané počas uplynulých rokov skupina SKLO zúročuje vo svojej ďalšej činnosti. Ponúkame spoluprácu pri realizácii koncertov, komponovaných programov, podujatí vážneho i zábavného charakteru, poriadaných v komorných priestoroch i vo veľkých sálach. Ponúkame účinkovanie v hudobných programoch ako aj oživenie a spestrenie podujatí iného zamerania. Samozrejmou je možnosť naštudovať nové skladby.

Realizované projekty
 
1988, 1990Folkový festival PORTA v Plzni
 

Skupina SKLO mala 2 krát možnosť zúčastniť sa na, vtedy až kultovom a v Československu najväčšom festivale hudobného prúdu zvaného folk, kde o. i. mala aj spoločný recitál s legendárnou skupinou Spirituál kvintet

1989Benefičný koncert na pomoc ľuďom v Arménsku po zemetrasení
 

Tesne pred „nežnou“ postihlo ľudí v Arménsku ničivé zemetrasenie. Skupina SKLO iniciovala a zrealizovala v bratislavskom Ružinove koncert, ktorého výťažok venovala do Arménska

199?Spoločný projekt skupiny SKLO a umeleckého súboru Musica aeterna „Vianočná omša pátra Zruneka Missa Pastoralis„ (známa aj ako „Paschova omša“)
 

Zaujímavé zimné „precestovanie“ slovenských miest a obcí s pôsobivým hudobným programom a priateľmi umelcami zo súboru Musica Aeterna

1991Nahrávka samostatnej gramofónovej vianočnej platne
 

Skupina SKLO vydáva ešte v starej zostave svoju prvotinu, tzv. maxisingel s piatimi koledami vo vlastnej réžii, v spolupráci z agentúrou Poltón

1991Folková „trinástka“ SKLA
 

Začiatkom 90-tych rokov sa v STV z iniciatívy dramaturgičky H. Daubnerovej zrealizovalo niekoľko dielov osvetového pásma tvorcov a interpretov folkovej, country alebo trampskej hudby. Jeden 13 minútový diel vytvorila aj skupina SKLO, v ktorom si zaspievala aj p. K. Kolníková

1991,  1995Účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale Východná
 

Skupina SKLO predviedla svoj „folklór“ na pódiách amfiteátra, okrem toho mala možnosť priblížiť folklóristom duchovné spevy vrátane „letných“ kolied v chrámových priestoroch

1991 - 1994Koncertovanie a nahrávanie v Rakúsku v spolupráci s rakúskym hudobným združením „Musica e vita“  Ukážka  Ukážka
 

Počas tohto obdobia skupina SKLO intenzívne spolupracovala s hudobným združením „Musica e vita“, vedeným skladateľom, hudobníkom a pedagógom Manfredom Porschom. Absolvovala viacero zaujímavých spoločných podujatí v Rakúsku (od Viedne až po hranice so Švajčiarskom). Pamiatkou na túto spoluprácu je CD „Jahreszeiten“, na nahrávke ktorého sa SKLO zúčastnilo. Z ukážok môžete hádať, ktoré slovenské ľudové piesne sa Rakúšanom najviac páčili ...

19925. Svetový festival slovenskej mládeže v Martine
 

Skupina SKLO prijala pozvanie účinkovať v rámci najväčšieho stretnutia mladých Slovákov zo všetkých kútov sveta. V roku 1995 účinkovala v záverečnom galaprograme príbuzného 5. Matičného festivalu slovenskej mládeže

1992 - 1999Účinkovanie na festivaloch „Dni kolied kresťanov Slovenska“ s pásmom „DAJ BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“
 

Počas 90-tych rokov skupina SKLO v rámci Dní kolied pravidelne v predvianočnom období „precestovala“ najrôznejšie kúty Slovenska, ba aj slovenské kúty Maďarska a Rumunska s krásnymi koledami. V roku 1993 z iniciatívy agentúry AIA Centrum bola zrealizovaná nahrávka (CD, MG) uvedeného pásma zloženého z omšových a pastorálnych vianočných piesní Hornej Nitry za spoluúčinkovania mužskej speváckej skupiny z Chrenovca-Brusna, s prispením majstrovského pera básnika Milana Rúfusa a skladateľa V. Godára

1993Realizácia hudobnej relácie v STV „Vietorisov Kódex - tabulatúra“
 

Vokálna spolupráca skupiny SKLO na ukážkach starej slovenskej hudby z Vietorisovej tabulatúry v úprave V. Rusó, nahrávané v pekných priestoroch Krásnej Hôrky a Štítnika pri Rožňave

1993Realizácia hudobnej relácie v STV „Zóna D“
 

Ukážky slovenských ľudových piesní o chudobe spracované a interpretované skupinou SKLO

1993 - 2001Niekoľkoročná spolupráca s pani Darinou Laščiakovou
 

Pani Darinka prechováva k skupine SKLO milú náklonnosť, iste aj pre spoločné rodné korene na Orave s jedinou speváčkou Slávkou. Prejavom sú spoločné účinkovania, na koncertných pódiách (SKLO sa, väčšinou na improvizačnej úrovni, snažilo robiť svojim spôsobom sprievod k jej krásnym trávniciam, uspávankám, alebo naopak, ona si zaspievala napr. koledy), alebo v nahrávacom štúdiu (rozhlasová a TV nahrávka piesne „Goraľu, či cy ne žaľ“)

1996Nahrávka 2 CD (vianočné a veľkonočné piesne z Cantus catholici a Cithara Sanctorum) z televíznym uvedením
 

Projekt skladateľa a dirigenta E. Kráka za účinkovania významných hudobníkov- majstrov interpretácie starej hudby. Spoluúčinkovali viacerí členovia skupiny SKLO

1998Realizácia hudobno-vizuálneho pásma kolied v STV „Vianočné premeny SKLA“
 

Samostatný Vianočný profil skupiny, zameraný na ukážky rôznych spôsobov spracovania kolied

1999Účinkovanie v relácii Z. Homolovej „Pustime si ticho“
 

Koncert skupiny SKLO v bratislavskom klube na Školskej ulici, vysielaný STV

1999Vianočné stretnutie prezidenta SR s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku
 

V Prezidentskom paláci sa diplomati z celého sveta učili so skupinou SKLO spievať slovenské koledy

2000Účinkovanie skupiny vo vianočnom programe nadácie Srdce na dlani v Slovenskom rozhlase
 

2000Účasť na vianočnom Benefičnom koncerte vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave
 

Za spoluúčasti množstva významých súčasných umelcov-jednotlivcov aj súborov, tvoriacich jeden veľký orchester si skupina SKLO mohla zaspievať niekoľko svojich a spoločných vianočných melódií

2001Otvorenie kaviarne Radnička na Nádvorí starej radnice v Bratislave
 

Z iniciatívy nadácie P. Jariabkovej a M. Vaššáryovej bola otvorená v centre Bratislavy kaviareň, ktorej personál tvoria mentálne postihnutí mladí ľudia. Skupina SKLO prijala viackrát pozvanie účinkovať na podujatiach spojených s touto iniciatívou. V roku 2003 sa skupina v rámci projektu nadácie zúčastnila na nahrávke CD s piesňami o starej Bratislave v spolupráci s hudobníkom a skladateľom Ivanom Čermákom.

2001Spoluúčinkovanie s OĽUN-om v Slovenskom rozhlase na programe „Spevy z ostrovov“ (piesne z oblasti Tichomoria)
 

Skupina SKLO v prestrojení za domorodcov, spievala piesne z Tichomoria v úprave Igora Bázlika

2001Podpolianske folklórne slávnosti v Detve
 

Skupina SKLO aj na Podpoľaní mohla poodhrnúť závoj ukrývajúci bohatstvo duchovnej hudby minulosti ovplyvňujúcej slovenskú pieseň

2001Realizácia Vianočného CD firmy GLOBTEL (Orange)
 

Zákazníci mobilného operátora Globtel si mohli na Nový rok 2002 vypočuť zopár vianočných piesní skupín SKLO a ATLANTA so sólistkou Máriou Podhradskou

2001, 2002SKLO v Krakowe a Waršawe
 

Skupina SKLO absolvovala niekoľko úspešných koncertov u našich severných susedov

2002 - 2003Večery duchovnej poézie, Bratislava, Trnava
 

Skupina SKLO sa so svojimi hudobnými „intermezzami“ zúčastnila niekoľkých večerov duchovnej poézie, na ktorých odzneli ukážky z diel našich najznámejších súčasných kresťanských básnikov v podaní známych recitátorov


Vianočné CD