Realizované projekty, ponuka spolupráce SKLO

Skupina SKLO počas svojej dlhoročnej činnosti realizovala veľa rôznorodých projektov a na mnohých participovala najmä interpretačne, ale tiež autorsky. Širokospektrálnou skladbou svojho repertoáru si otvára cestu k usporiadavaniu pestrých samostatnych koncertov ako aj k účasti na hudobných či hudobno-dramatických podujatiach rôzneho zamerania. Odkaz na zoznam niektorých konkrétnych projektov sa nachádza nižšie. Významné miesto medzi nimi patrí projektu, ktorého výsledkom je CD album s vianočným obsahom. Viac sa možno dozvedieť pod samostatným odkazom.

Skúsenosti získané počas uplynulých rokov skupina SKLO zúročuje vo svojej ďalšej činnosti. Ponúkame spoluprácu pri realizácii koncertov, komponovaných programov, podujatí vážneho i zábavného charakteru, poriadaných v komorných priestoroch i vo veľkých sálach. Ponúkame účinkovanie v hudobných programoch ako aj oživenie a spestrenie podujatí iného zamerania. Samozrejmou je možnosť naštudovať nové skladby.
Realizované projekty

Vianočné CD
 


  obal CD  
Skladby
 
1. 
2.
3.
4. 
5. 
6.
7. 
8. 
9.
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.
18. 
19. 
20. 
21. 
22.
 
Objednať CD