Repertoár SKLO

Repertoár vokálnej skupiny SKLO je príznačný svojou šírkou záberu. V prvých rokoch tvorili základ repertoáru černošské spirituály. Ako plynul čas, členovia skupiny postupne "objavovali" nové žánre zaujímavé pre vokálnu interpretáciu, a nachádzali záľubu v precizovaní vokálnej interpretácie tvorby ľudovej aj umelej, staršej i novšej, duchovnej aj svetskej. Viaceré skladby sú spievané vo vlastných, "na mieru ušitých" úpravách.Duchovné piesne
Madrigaly, Renesančné piesne
Černošské spirituály
Ľudové piesne
Vianočné piesne, koledy